Nejsrdečněji vítáme nové zástupce ePAGS v síti ERKNet

S potěšením oznamujeme, že Christiane Mockenhauptová, Renée de Wildtová a Tina Verscheureová se staly členkami evropských skupin pro obhajobu práv pacientů (ePAG).

Christiane Mockenhauptová bude zástupkyní pro trombotické mirkoangiopatie (Německo). Renée de Wildtová bude zástupkyní pro trombotické mikroangiopatie (Nizozemsko). Tina Verscheure bude zapojena jako pacientka pro ePAG.

Jsme nadšeni, že se zapojili do práce!

Více informací o zástupcích ePAGs najdete zde.


Back