Co je to registr?

ERKReg je první a největší evropský registr všech vzácných onemocnění ledvin.

ace od všech pacientů se vzácnými onemocněními ledvin v rámci sítě, kteří souhlasí se zaznamenáváním svých identifikačních údajů.

Registr pomáhá klinikům, výzkumným pracovníkům a farmaceutickému průmyslu generovat více informací o vzácných onemocněních ledvin a zaměřit jejich výzkum a vývoj léčiv ke zlepšení kvality života našich pacientů. Registr si rovněž klade za cíl pomoci organizacím pacientů, zdravotním úřadům a tvůrcům pravidel při optimalizaci podpory pacientů se vzácnými poruchami ledvin.

ERKReg v současné době přijímá údaje o pacientech z více než 70 nemocnic ve 24 zemích.

Cíle Registru

Demografické informace

Registr ERKReg shromažďuje data z 24 zemí a umožňuje analyzovat četnost a charakteristiky více než 300 vzácných onemocnění ledvin v různých regionech Evropy.

Přirozený vývoj onemocnění

Lékařské týmy shromažďují informace o pacientech jednou ročně, aby v průběhu času sledovali klinický průběh. To pomůže identifikovat rizikové faktory komplikací a progrese onemocnění.

Nové terapie

Data ERKReg usnadňují realizaci výzkumných multicentrických projektů k prozkoumání možnosti nových léčebných strategií a využití nových léků, které mohou zlepšit pozitivní vnímání a kvalitu života pacienta.

Registr umožňuje vyhledat pacienty s konkrétním onemocněním, pro které se vyvíjí nová léčba. Registrační tým zprostředkovává párování pacientů s následnými příležitostmi klinického hodnocení.

Tímto způsobem registr podporuje rychlý přístup našich pacientů k novým terapiím.

Porovnávání výsledků

Expertní centra účastnící se ERKReg průběžně sledují výkon svého managementu pacientů podle klíčových indikátorů kvality diagnostických a terapeutických intervencí

ERKReg poskytuje statistiky výkonu pro každé centrum a celý registr. To umožňuje centrům porovnat kvalitu jejich řízení s celkovou komunitou ERKNet.

Tímto způsobem podporujeme zdokonalování a neustálé zlepšování péče ve všech centrech ERKNet v celé Evropě.

Explanatory video for patients

Video not playing?
The protection of your data is important to us. Your cookie settings currently do not allow the integration of videos from YouTube or Vimeo. Only if you accept marketing cookies do you allow us to load videos from third parties: