Vi hälsar ERKNet och de nya ePAGS-representanterna varmt välkomna

Vi är glada att kunna meddela att Christiane Mockenhaupt, Renée de Wildt och Tina Verscheure nu är med i de europeiska patientföreträdargrupperna (ePAG).

Christiane Mockenhaupt kommer att vara representant för trombotiska mirkoangiopatier (Tyskland). Renée de Wildt kommer att vara representant för trombotiska mikroangiopatier (Nederländerna). Tina Verscheure kommer att medverka som patient för ePAGs.

Vi är glada över att ha dem med på tåget!

Du hittar mer information om ePAGs-representanter här.


Back