Τι είναι ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς (ERN)?

Τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς (ΕΔΑ) είναι δίκτυα κέντρων εμπειρογνωμοσύνης, παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και εργαστηρίων, οργανωμένα διασυνοριακά.

Τα 24 δίκτυα στοχεύουν να παράγουν και να διαδώσουν γνώσεις σχετικά με σπάνιες και σύνθετες ασθένειες και στο να παρέχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα σε ασθενείς σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Ανακαλύψτε και τα 24 ΕΔΑ εδώ (μόνο στα Αγγλικά)