Czym jest europejska sieć referencyjna (ERN)?

Europejskie sieci referencyjne (ang. European Reference Networks — ERNs) to sieci centrów fachowej wiedzy, dostawców usług medycznych i laboratoriów, które są zorganizowane ponadnarodowo.

Celem jest generowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat chorób rzadko występujących oraz zapewnienie możliwie najlepszej opieki pacjentom we wszystkich krajach europejskich.

Odkryj wszystkie 24 sieci ERN tutaj (tylko w języku angielskim)