Kas ir Eiropas references tīkls?

Eiropas references tīkli (ERN) ir kompetences centru, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju un laboratoriju tīkli, kas ir organizēti pāri robežām.

24 tīklu mērķis ir izstrādāt un izplatīt informāciju par retām un sarežģītām slimībām un nodrošināt iespējami labāko aprūpi pacientiem visās Eiropas valstīs.

Discover all 24 ERNs here.