Vad är det Europeiska Referensnätverket?

Europeiska referensnätverk (ERN) är nätverk av expertcentra, vårdgivare och laboratorier som är organiserade över gränserna.

De 24 nätverken har följande mål: de vill generera och sprida kunskap om sällsynta och komplexa sjukdomar. Dessutom vill de ge bästa möjliga vård för patienterna i alla länder i Europa.

Discover all 24 ERNs here.