World Kidney Day 2023

Maaliskuun 9. päivänä vietetään Maailman munuaispäivää 2023, joka on maailmanlaajuinen aloite, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta munuaisten terveyden merkityksestä ja edistää munuaissairauksien varhaista havaitsemista ja ennaltaehkäisyä. Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa kärsivät munuaissairauksista, ja tämän vuoden teema "Living Well with Kidney Disease" (Hyvää elämää munuaissairauden kanssa) korostaa munuaissairauden kanssa elävien ihmisten tukemisen tärkeyttä.

"Living Well with Kidney Disease" -teemassa keskitytään munuaistautia sairastavien ihmisten voimaannuttamiseen ja korostetaan tarvetta parantaa laadukkaan hoidon, kuten dialyysin ja elinsiirtojen, saatavuutta, jotta munuaistautia sairastavat ihmiset voivat jatkaa aktiivista ja täysipainoista elämää.

Auta lisäämään tietoisuutta varhaisesta havaitsemisesta, ennaltaehkäisystä ja tuesta, jotta voimme vähentää munuaissairauksien aiheuttamaa taakkaa ja parantaa miljoonien ihmisten elämänlaatua kaikkialla maailmassa.


Back