World Kidney Day 2023

Den 9 mars är World Kidney Day 2023, ett globalt initiativ för att öka medvetenheten om vikten av njurhälsa och främja tidig upptäckt och förebyggande av njursjukdomar. Med miljontals människor runt om i världen som drabbas av njursjukdom, belyser årets tema, "Living Well with Kidney Disease", vikten av att stödja människor som lever med sjukdomen.

"Living Well with Kidney Disease" fokuserar på att stärka människor med njursjukdom och belyser behovet av förbättrad tillgång till kvalitetsvård, inklusive dialys och transplantation, så att människor med njursjukdom kan fortsätta att leva ett aktivt och tillfredsställande liv.

Hjälp till att öka medvetenheten om tidig upptäckt, förebyggande åtgärder och stöd så att vi kan minska bördan av njursjukdomar och förbättra livskvaliteten för miljontals människor runt om i världen.


Back