World Kidney Day 2023

Den 9. marts markerer World Kidney Day 2023, et globalt initiativ for at øge bevidstheden om vigtigheden af nyresundhed og fremme tidlig opsporing og forebyggelse af nyresygdomme. Med millioner af mennesker verden over, der er ramt af nyresygdomme, fremhæver dette års tema, "Living Well with Kidney Disease", vigtigheden af at støtte mennesker, der lever med nyresygdommen.

"Living Well with Kidney Disease" fokuserer på at styrke mennesker med nyresygdomme og fremhæver behovet for bedre adgang til kvalitetspleje, herunder dialyse og transplantation, så mennesker med nyresygdomme fortsat kan leve et aktivt og tilfredsstillende liv.

Vær med til at øge opmærksomheden omkring tidlig opsporing, forebyggelse og støtte, så vi kan reducere byrden af nyresygdomme og forbedre livskvaliteten for millioner af mennesker rundt om i verden.


Back