World Kidney Day 2023

9 Mart, böbrek sağlığının önemi konusunda farkındalığı arttırmak ve böbrek hastalığının erken teşhisi ve önlenmesini teşvik etmek için küresel bir girişim olan 2023 Dünya Böbrek Günü'dür. Dünya çapında böbrek hastalığından etkilenen milyonlarca insan varken, bu yılın teması olan "Böbrek Hastalığıyla İyi Yaşamak", bu hastalıkla yaşayan insanları desteklemenin önemini vurgulamaktadır.

"Böbrek Hastalığıyla İyi Yaşamak" böbrek hastalığı olan insanları güçlendirmeye odaklanmakta ve böbrek hastalığı olan insanların aktif ve tatmin edici bir yaşam sürmeye devam edebilmeleri için diyaliz ve transplantasyon da dahil olmak üzere kaliteli bakıma erişimin iyileştirilmesi ihtiyacını vurgulamaktadır.

Böbrek hastalığının yükünü azaltabilmemiz ve dünya çapında milyonlarca insanın yaşam kalitesini artırabilmemiz için erken teşhis, önleme ve destek konularında farkındalık yaratmaya yardımcı olun.


Back