51η Ετήσια Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για τις Ψυχοκοινωνικές Πτυχές των Παιδιών με Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια (EWOPA)

Η EWOPA είναι μια διεπιστημονική ομάδα που ενδιαφέρεται για την ψυχοκοινωνική φροντίδα παιδιών και εφήβων με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ). Η παιδική ΧΝΝ είναι μια σπάνια πάθηση που βρίσκεται στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αναφοράς Σπάνιων Νεφρικών Παθήσεων (ERKNet). Η συνάντηση EWOPA ευθυγραμμίζεται πλήρως με την αποστολή του ERKNet να προωθεί τη διεπιστημονική φροντίδα και την έρευνα με επίκεντρο τις ανάγκες των ασθενών. 

Ως εκ τούτου, η EWOPA, η Βελγική Εταιρεία Παιδιατρικών Νεφρολόγων (BPN) και τα κέντρα μέλη του ERKNet Leuven, Ghent και Heidelberg θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση της 51ης ετήσιας συνάντησης της EWOPA! Το συνέδριο θα διεξαχθεί επιτόπου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Leuven από τις 8 έως τις 10 Ιουνίου 2023. 

Η εκδήλωση υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Παιδιατρικής Νεφρολογίας (ESPN). 

Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους που φροντίζουν παιδιά με ΧΝΝ να συμμετάσχουν, τόσο με επιστημονικές αναφορές όσο και με παρουσιάσεις δραστηριοτήτων, παρεμβάσεων και εμπειριών στην καθημερινή κλινική πρακτική, με έμφαση στα ψυχοκοινωνικά θέματα και την διεπιστημονική φροντίδα παιδιών και εφήβων με ΧΝΝ .

Για εγγραφή και υποβολή περιλήψεων, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.ewopa2023.org


Back