Doświadczenie pacjenta

"Podróż" przez diagnozę, odpowiednie leczenie i właściwe monitorowanie różnych rzadkich chorób nerek

Źródło: Solve-RD infographic on the patient journey to diagnosis - EURORDIS

To narzędzie edukacyjne zostało stworzone przez nasze grupy ePAGs i sprawdzone przez naszych ekspertów medycznych z ERKNet, specjalnie dla pacjentów z rzadkimi chorobami nerek. Ma ono służyć jako pomocny i wspierający przegląd.

Patrząc na podróż z punktu widzenia pacjenta, świadczeniodawcy opieki zdrowotnej mogą skutecznie zaspokajać specyficzne potrzeby pacjentów z rzadkimi chorobami nerek. Te Podróże Pacjenta uznają, że potrzeby pacjentów mogą się zmieniać wraz z postępem choroby, biorąc pod uwagę początkowe objawy i kolejne etapy leczenia. Ponadto Podróże Pacjenta zawierają podsumowanie doświadczeń grupowych z różnych społeczności europejskich, dokonane przez Rzeczników Praw Pacjenta, które mogą się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności, warunków klinicznych, a nawet położenia geograficznego.

W ERKNet Podróże Pacjenta służą jako dynamiczne dokumenty, które wspierają współpracę między pacjentami i klinicystami oraz ułatwiają identyfikację luk w opiece i dostosowanie ścieżek opieki, aby lepiej zaspokoić potrzeby poszczególnych osób.

Zasadniczo Podróże Pacjenta są pierwszym krokiem w ustanowieniu ustrukturyzowanego podejścia do zaangażowania pacjentów w rozwój ścieżek opieki. Ponadto służą one jako cenne źródło informacji dla pacjentów, ich rodzin, lekarzy niespecjalistów i społeczeństwa, ponieważ poprawiają ich zrozumienie wyjątkowych potrzeb związanych z opieką nad pacjentami z rzadkimi chorobami nerek.

Jeśli chcesz wziąć udział w opracowaniu nowej ścieżki opieki nad pacjentem, skontaktuj się z naszymi przewodniczącymi ePAG: patients@erknet.org

Rare Renal Diseases - Common Patient Journey

Bartter Syndrome Adults

Bartter Syndrome Children

AHUS

Alport Syndrome

ARPKD

Cystinosis

Familiar Hypomagnesemia without severe ocular involvement

Familiar Hypomagnesemia with severe ocular involvement

Familiar Hypomagnesemia

Gitelman Syndrome

Kidney Bilateral Hypodysplasia & RVU