Czym jest ePAG?

Czym jest przedstawiciel pacjentów w ePAG?

Przedstawiciel pacjentów w konkretnej europejskiej sieci referencyjnej, który został zatwierdzony przez partnera stowarzyszonego ERN - organizację pacjentów do aktywnego uczestnictwa w strukturze zarządzania ERN, w tym w jej grupach roboczych.

Europejskie grupy wsparcia pacjentów

Grupa pacjentów, specyficzna dla każdej europejskiej sieci referencyjnej, składająca się z rzeczników pacjentów, którzy zostali zatwierdzeni przez organizację pacjentów ustanowioną przez EURORDIS w celu optymalizacji zaangażowania pacjentów w decyzje i działania ERN. ERKNet formalnie uznał te grupy za część swojej struktury zarządzania. Nadrzędnym celem ePAG jest zapewnienie, że potrzeby osób żyjących z rzadkimi i złożonymi schorzeniami objętymi ERN są uwzględnione w jej strategicznej i operacyjnej realizacji.

Więcej informacji i glosariusz na stronie internetowej EURORDIS:

European Patient Advocacy Groups (ePAGs) - EURORDIS

Przedstawiciele ePAG ERKNet