Mis on ePAG?

Mis on ePAG kaitsja?

Patsiendi esindaja konkreetses Euroopa tugivõrgustikus, kes on ERNi assotsieerunud partner-patsiendiorganisatsiooni poolt heaks kiidetud, et osaleda aktiivselt ERNi juhtimisstruktuuris, sealhulgas selle töörühmades.

 

Euroopa patsientide huvirühmad

Igale Euroopa tugivõrgustikule eriomane patsientide rühm, mis koosneb patsientide eestkõnelejatest, kelle on kinnitanud EURORDISe loodud patsiendiorganisatsioon, et optimeerida patsientide kaasamist ERNide otsustesse ja tegevusse. ERKNet on ametlikult tunnustanud neid rühmi oma juhtimisstruktuuri osana. ePAGi üldeesmärk on tagada, et ERNiga hõlmatud haruldaste ja keeruliste haiguste all kannatavate inimeste vajadused oleksid kaasatud ERNi strateegilisse ja operatiivsesse tegevusse.

Lisateave ja sõnastik EURORDISe veebisaidil:

ERKNet ePAG esindajad

ERKNet ePAG esindajad